Close

Risicobeheer

Hands on open laptop on table and hand holding pen pointing

CASESTUDY: Succesverhaal over beveiliging

Een samenwerking die naleving versterkt en risico migreert leidt tot resultaten.

HH Global levert marketing print en point-of-sale, waarbij we gebruik maken van onze HHub-technologie om processen te stroomlijnen, efficiëntie te vergroten en kosten te verlagen.

We zijn gaan samenwerken met een van de grootste bank- en financiële dienstverleners ter wereld, ze wilden graag enkele uitdagingen aanpakken. Veel van de uitdagingen waren het resultaat van regionale fragmentatie van leveranciers, zoals veel administratie, verschillende processen, slecht kleurbeheer, niet constante branding, minder snel op de markt en hoge kosten. Deze uitdagingen stelden de klant bloot aan hogere risico's en zorgen over duurzaamheid aangezien het papiergebruik niet werd bijgehouden en de papiervoorraad niet geaccrediteerd of constant was voor de regio's.

HH Global heeft een speciaal accountteam naar elk van de belangrijkste markten van de klant gestuurd. Dit leverde meer centrale zichtbaarheid, controle en consistentie. Er werd een papierstrategie ontwikkeld om voor een consistent en effectief substraatbeheer te zorgen. Hiermee konden belangrijke papiermetingen uitgevoerd en gerapporteerd worden als onderdeel van de reguliere managementinformatierapportage.

Succesverhalen over beveiliging

Toen we in gesprek kwamen met onze klant, wilden ze graag veranderingen gaan doorvoeren om een aantal uitdagingen het hoofd te bieden. Veel was het gevolg van regionale fragmentatie van leveranciers, waardoor ze werden blootgesteld aan aanzienlijke risico's en groeiden de zorgen over duurzaamheid.

HH Global heeft een speciaal accountteam gestuurd om informatiebeveiligingscontroles uit te voeren waarmee de focus op risicobeheer in het marketing productieproces vergroot werd. Het resultaat was het opzetten van robuuste processen voor gegevensoverdracht. We hebben ook de supply chain gerationaliseerd door hoogwaardige leveranciers in alle regio's aan te trekken. Het risico werd veel kleiner doordat er een evenwichtige werkdruk ontstond onder de leveranciers, voornamelijk doordat alternatieve leveranciers ook ingezet konden worden voor producties in elke categorie.

Door ervaring met samenwerken in strict gereguleerde sectoren, in verschillende rechtsgebieden en culturen, met klanten die nadrukkelijk hun verantwoordelijkheid nemen voor veilige klantgegevens, is HH Global bewust van de uitdagingen en verantwoordelijjkheden die dit met zich meebrengt. HH Global beschermt alle klantgegevens en klantconsumentgegevens met behulp van verschillende controles die we gebruiken binnen ons ISO 27001:2013 gecertificeerd managementsysteem voor informatiebeveiliging, de fundering voor robuuste procedures die tot een naleving van de regelgeving mogelijk maken.

Gedurende het implemetatieproces heeft HH Global met onze klanten samengewerkt om te zorgen dat onze procedures vanaf de eerste dag afgestemd zijn en tegelijkertijd zorgen dat vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van alle informatiemiddelen worden gewaarborgd.  Ons toegewijde, professionele, strategische inkoopteams bezitten een uitgebreide kennis over beveiliging en naleving. Ze beschikken over het vermogen om risico's te minimaliseren en een duurzame supply chaing te bouwen en te onderhouden waarmee waarde voor onze klanten ontstaat.

Partnerschappen die naleving versterken en risico mitigeren leiden tot resultaten.