Udržitelnost

Lídr v udržitelném marketingu

Jako lídr v odpovědnosti za ekologický a sociální vliv skupina HH Global upravuje řešení začleněná do každodenních činností pro podporu vašich cílů v udržitelnosti. Spolupracujeme s největšími a nejviditelnějšími značkami na světě a poskytujeme jim vyspělou znalostní inteligenci k usnadnění informovaných rozhodnutí o udržitelnosti. Navíc náš špičkový certifikační framework pro dodavatele poskytuje širokou a rostoucí skupinu dodavatelů v souladu s naší vizí na celém světě.

Udržitelný růst – pro naše partnery, naše pracovníky a planetu

Naše strategie udržitelnosti se soustřeďují na cíle udržitelného rozvoje  SDG (Sustainability Development Goals) OSN a na náš program udržitelnosti Innovation with Purpose. Udržitelnost řídí vše, co jako společnost děláme a jak plánujeme do budoucnosti. Díky našim rozsáhlým výhodám v dodavatelském řetězce a provozní efektivitě poháníme obchodní úspěch našich klientů a zároveň minimalizujeme plýtvání pro dlouhodobý přínos. Viz náš nejnovější výkaz o udržitelnosti.

Maximalizace udržitelnosti pomocí špičkové technologie

Ze zkušenosti víme, že změny řízené daty a poznatky vedou k nejlepším možným výsledkům v oblasti udržitelnosti. Naše proprietární sada technologických a datově bohatých produktů a služeb podporuje naše klienty, naši organizaci i naše strategické dodavatelské partnery při dosahování cílů udržitelnosti.

Hub
Soubor dat s AI
Sustainable Procurement Framework

Hub

Naše platforma Hub generuje údaje o vlivu CO2 již ve fázi plánování, což našim klientům umožňuje činit informovaná rozhodnutí o taktice kampaně a výběru kanálů. Skupina HH Global je prvním partnerem v kreativní výrobě a nákupu na světě, který to provádí v takovém měřítku a který do standardního provozního modelu začlenil náš program Environmental Calculator.

Soubor dat s AI

Tento poznatek vlivu CO2 doplňuje soubor dat s AI (umělá inteligence). S přibývajícím množstvím zpracovávaných dat naše technologie poskytuje klientům dokonalejší výstupy, které umožňují prediktivní modelování vlivu CO2, které podporuje a přináší dlouhodobé klientské poznatky a výhody.

Sustainable Procurement Framework

Náš program SPF (Sustainable Procurement Framework) je další jedničkou na trhu, která v rámci našeho globálního dodavatelského řetězce využívá technologii a data ke škálování osvědčených postupů. Kombinací dodavatelských dat skupiny HH Global s výzkumem a poznatky našich partnerů jsme vytvořili první framework svého druhu pro udržitelný dodavatelský řetězec. Program SPF pomáhá našim partnerům v dodavatelském řetězci hodnotit jejich aktuální vyzrálost udržitelnosti. Zároveň jim program SPF usnadňuje pokrok pomocí vzdělávacích zdrojů, sdílení osvědčených postupů a znalostí ze zkušeností skupiny HH Global.

Uznání úspěchu partnerů dodavatelského řetězce je klíčovou součástí programu SPF, stejně jako podpora neustálého zlepšování a snižování rizikových profilů. S myšlenkou, že „příliv zvedá všechny lodě“, se program SPF jasně zaměřuje na měřitelné výsledky a pokrok pro splnění úrovní SDG (cíle udržitelného rozvoje) OSN.

Poradenské služby pro udržitelnost

Skupina HH Global poskytuje komplexní poradenské služby v oblasti udržitelnosti a využívá své odborné znalosti pro tvorbu či rozšíření iniciativ klientů v jejich profilu ESG. K těmto službám patří mapování cesty udržitelnosti, hodnocení udržitelnosti, audity nakládání s odpady a strategie udržitelnosti.

Hodnocení udržitelnosti
Služby pro strategii udržitelnosti
Strategické plánování udržitelnosti
Nakládání s provozními odpady

Hodnocení udržitelnosti

Naše služba hodnocení udržitelnosti jako první na trhu využívá technologické a datové poznatky spolu s nabídkouasistovaných služeb pro usnadnění benchmarkingu a kontrastu vašeho byznysu oproti konkurenci podle tržní vertikály čigeografie.

 • Poskytuje dvě klíčové metriky pro benchmarking
 • Metrika CO 2  na 1 m dolarů výdajů
 • Skóre zarovnání nákupu k principu

Služby pro strategii udržitelnosti

Jako klíčový partner vám můžeme pomoci řešit vaše výzvy s udržitelností díky našemu cílenému, interaktivnímu procesu ve třech krocích. Náš fázový přístup usnadňuje tvorbu krátkodobých cílů a zároveň dlouhodobých cílů udržitelnosti.

 • Workshop pro identifikaci, jak můžete přispět k SDG (cíle udržitelného rozvoje) OSN
 • Tvorba výkazů
 • Plán ESG a udržitelnosti s průběžnou podporou

Strategické plánování udržitelnosti

 • Výpočty CO2 a plánování redukce emisí
 • Vytváří dlouhodobý plán udržitelnosti pro zaměření na oblasti s největším ekologickým vlivem, jako je CO2, v souladu s podnikovými závazky udržitelnosti klienta
 • Stanovuje základní úroveň emisí uhlíku
 • Definuje + zarovnává s úkoly pro plánovanou redukci emisí
 • Stanovuje strategii pro měřitelné redukce CO2 na základě našich klíčových principů udržitelnosti
 • Měření úspor + vlivu na životní prostředí
 • Hodnocení životního cyklu – výrobky, obaly a služby
 • Snižování emisí uhlíku

Nakládání s provozními odpady

Vzhledem k rostoucím ambicím našich klientů docílit nulového odpadu a eliminovat jednorázové plasty ve svých provozech může skupina HH Global pomoci transformovat ekonomiku plýtvání na oběhovou ekonomiku. Provádíme místní audity odpadu, analyzujeme shromážděná data a prezentujeme smysluplná doporučení k redukci provozního odpadu.

 • Audity odpadu – kanceláře, sklady a retailové outlety
 • Tvorba finálních výkazů o výsledcích výzkumu z auditů odpadu on-line a on-site s doporučeními, úkoly a cíli
 • Publikace výsledků s výkazy o udržitelnosti klientů
 • Redukované použití skládek, zvýšená recyklace a příležitosti uzavřeného cyklu
 • Snížené náklady na likvidaci a podpora tvorby nových zdrojů příjmů z odpadu
 • Zvýšení odklonu odpadu a příležitostí recyklace v uzavřeném cyklu

Úkol: SDG 8

Decentní práce a ekonomický růst

Usilujeme o to, aby skupina HH Global byla skvělým místem pro práci našich kolegů a zároveň aby naši strategičtí dodavatelé zajišťovali důstojné pracovní podmínky, spravedlivé mzdy, férovost a práva zaměstnanců na pracovišti. Do r. 2025 zajistíme:

 • Aby zaměstnanci našeho byznysu dostávali Living Wage
 • Abychom měli potvrzení o politice Living Wage od 100 % našich Tier 1 (přímých) dodavatelů*
 • Aby 100 % našich Tier 1 (přímých) dodavatelů* splňovalo (či mělo plán na splnění) naše jasně definované ekologické a sociální normy
 • Aby všichni naši Tier 1 (přímí) dodavatelé* obdrželi informace a pokyny o SDG (cíle udržitelného rozvoje), a 30 % z nich prokázalo svou podporu
 • *Dodavatelé tvořící 95 % výdajů skupiny HH Global

Úkol: SDG 10

Zredukované nerovnosti

Jsme rostoucí, různorodá a inkluzivní organizace, která reflektuje společenství, v nichž působíme. Respektujeme práva a příležitosti každého člověka bez ohledu na pohlaví, etnický původ, náboženské vyznání, sexuální orientaci nebo socioekonomické zázemí. Do r. 2025 budeme:

 • Mít 30% různorodé zastoupení na úrovni vedení* skupiny HH Global
 • Přidělovat 15 % našich ročních výdajů malým a různorodým dodavatelům
 • Zajišťovat, aby všechny naše programy rozvoje a školení zaměstnanců zahrnovaly principy DE&I a aby je absolvovalo 100 % zaměstnanců

*Group Management Board and Regional Leadership Team

Úkol: SDG 12

Odpovědná spotřeba a výroba

Zajistíme, aby byly výrobky sourcovány a vyráběny odpovědně, a zároveň našim klientům ukážeme nejvíce udržitelné alternativy. Do r. 2025 budeme:

 • Zvyšovat využití recyklovaného obsahu ve výrobě o 20 % (oproti základu z r. 2021) díky vzdělávání našich klientů o dostupnosti alternativních řešení místo plastů, jako jsou materiály na bázi celulózových vláken
 • Poskytovat všem klientům ve fázi cenové nabídky výpočty vlivu na životní prostředí
 • Eliminovat jednorázové plasty v našich vlastních kancelářích

Úkol: SDG 13

Klimatická akce

Pomůžeme udržet globální oteplování pod 1,5 °C tím, že snížíme naši uhlíkovou stopu a přejdeme na čistě nulové emise. Pro skupinu HH Global jsou navrženy následující klíčové milníky pro dosažení úkolu čisté nuly:

 • 100 % obnovitelné energie v našich provozech do r. 2025
 • 50% redukce emisí do r. 2030*
 • 90% redukce emisí do r. 2040*
 • Průběžné investice do řešení na přírodní bázi
 • 10% neutralizace emisí do r. 2040   

* Ve srovnání se základem fiskálního roku FY22 

Akreditace a partnerství

Contact
Correo
Contato
联系我们

Napište nám