Nákup

Odborné znalosti nákupu pro globální marketingový úspěch

Získejte přístup k jedinečným odborným znalostem nákupu, pákové

Odborné znalosti a celosvětové zdroje skupiny HH Global poskytují přizpůsobené programy, které optimalizují váš dodavatelský řetězec a zároveň snižují rizika. Jako lídr v oblasti nákupu máme pod správou více výdajů než kterýkoli jiný konkurent. Globálně máme přístup k více než 15 tisícům dodavatelů v rámci všech kategorií. To vám dává mimořádný pákový efekt k dosažení kvality za nižší cenu.

Soustavně investujeme do našeho čím dál více udržitelného dodavatelského řetězce, který podporuje rozmanitost a začlenění. To znamená, že zatímco snižujete náklady a zrychlujete uvádění na trh, můžete také splnit a překročit podnikové cíle v ESG (Environmental, Social and Governance).

Oblasti služeb

Optimalizace dodavatelského řetězce
Nákup udržitelného marketingu
Správa koncových výdajů

Optimalizace dodavatelského řetězce

  • Na požadavky klienta vyhledáme nejlepší dodavatele pro daný job, čímž minimalizujeme celkové náklady na vlastnictví
  • Výběr dodavatelů je na bázi hloubkové analýzy všech strategických dodavatelských partnerů, od onboardingu až po finální realizaci projektu
  • Hodnotíme více než 20 kritérií v rámci kategorií geografie, schopností, stability a výkonnosti

Nákup udržitelného marketingu

  • Skupina HH Global určuje normy pro sociálně a ekologicky odpovědný byznys, a řádnou etiku pro důsledné dodržování platných zákonů a předpisů
  • Zajišťujeme bezpečné pracovní podmínky v rámci celého dodavatelského řetězce, úctu a důstojnost pro všechny pracovníky i ekologicky a sociálně odpovědné procesy výroby
  • Naši strategičtí dodavatelští partneři musejí dodržovat všechny platné ekologické zákony a předpisy a řádné oborové postupy – včetně nakládání s chemickými látkami a odpady i jejich likvidace, recyklace, čištění a vypouštění průmyslových odpadních vod, řízení emisí do ovzduší, ekologických povolení a ekologického výkaznictví

Správa koncových výdajů

  • Správa koncových výdajů je závazkem vůči našim strategickým dodavatelským partnerům a klíčem naší strategie sourcingu
  • Dohled nad koncovými výdaji je základem našeho procesu průběžného hodnocení dodavatelů a pravidelného výkaznictví

8 600

strategických dodavatelských partnerů

Díky naší globální síti pokrýváme 19 klíčových kategorií marketingových výdajů

25 %

klientských úspor

Přinášíme velké úspory našim klientům díky pákovému efektu našeho škálování nákupu

300

odborníků na strategický sourcing

Náš globální sourcingový tým tvoří odborníci na širokou škálu produktových kategorií

7 m

čtverečních stop celosvětově

Udržujeme masivní skladové kapacity strategicky rozmístěné v každém globálním regionu

2 m

zásilek a balíků

Prostřednictvím naší rozsáhlé globální sítě úspěšně dodáváme miliony kusů ročně

Prozkoumat více

Maloobchod

Globální výrobce sportovního oblečení zvyšuje svůj celosvětový dosah a efektivitu

Vědy o živé přírodě

Společnost Bayer využívá špičkové technologie, aby zlepšila marketingové procesy a …

Finančnictví

Jedné z největších světových bankovních a finančních organizací se daří udržovat ob…

Contact
Correo
Contato
联系我们

Chcete zvýšit hodnotu ze svého marketingového dodavatelského řetězce? Jsme tu, abychom vám pomohli.