Právní informace

HH Global Group of Companies 

Skupina společností HH Global Group of Companies sestává z řady právnických osob registrovaných v různých zemích na světě. Konečnou mateřskou společností je HH Global Group Limited, která je registrovaná v Anglii a Walesu. Všechny společnosti této skupiny vyvíjejí činnost na svých místních trzích pod názvem HH Global. 

Daňová strategie skupiny HH Global Group 

Výkaz o rozdílech v odměňování žen a mužů skupiny HH Global 

Výkaz za r. 2020 je dostupný pro zobrazení               

Výkaz za r. 2019 je dosýtupn pro zobrazení                    

Výkaz za r. 2018 je dostupný pro zobrazení                 

Britský zákon Modern Slavery Act 2015 

Vsouladu s požadavky tohoto britského Zákona schválil náš Board následující prohlášení ke zveřejnění. 

Prohlášení je dostupné pro zobrazení a ke stažení                      

Pokyny pro Plán snižování emisí uhlíku 

Odkaz k zobrazení šablony pro Plán snižování emisí uhlíku skupiny HH Global