Duurzaamheid

Leiders in duurzame marketing

Als de leider in verantwoordelijkheid voor milieu en sociale impact, biedt HH Global oplossingen op maat die zijn ingebed in de dagelijkse activiteiten om uw duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen. In samenwerking met ‘s werelds grootste, meest zichtbare merken bieden wij geavanceerde inzichten om hen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen op het gebied van duurzaamheid. En ons toonaangevende certificeringskader van wereldwijde leveranciers biedt een brede en groeiende pool van wereldwijde aanbieders die afgestemd zijn op onze visie.

Duurzame groei voor onze partners, onze mensen en de planeet

Onze duurzaamheidsstrategieën zijn gebaseerd op de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) en op ons duurzaamheidsprogramma ‘Innovation with Purpose’. Duurzaamheid is de leidraad bij alles wat wij als bedrijf doen en bij onze plannen voor de toekomst. Door gebruik te maken van onze uitgebreide voordelen in de supply chain en operationele efficiëntie, stimuleren wij het zakelijk succes van onze klanten en minimaliseren wij verspilling met het oog op voordelen op lange termijn. Bekijk ons meest recente duurzaamheidsrapport.

Optimale duurzaamheid door toonaangevende technologie

Wij weten uit ervaring dat data- en inzichtgestuurde veranderingen leiden tot de best mogelijke duurzaamheidsresultaten. Ons bedrijfseigen technologiesuite en datarijke producten en diensten ondersteunen onze klanten, onze organisatie en onze strategische leverancierspartners bij het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen.

Hub
AI-gestuurde dataset
Sustainable Procurement Framework

Hub

Ons Hub-platform genereert al CO2-impactgegevens in de planningsfase, zodat onze klanten weloverwogen beslissingen kunnen nemen over campagnetactieken en keuze van het verkoopkanaal. HH Global is de eerste creatieve productie- en procurementpartner ter wereld die dit op een dergelijke schaal doet, waarbij onze Environmental Calculator engine deel uitmaakt van ons standaard bedrijfsmodel.

AI-gestuurde dataset

Dit CO2-inzicht wordt aangevuld met een AI-gestuurde dataset. Naarmate meer gegevens worden verwerkt, levert onze technologie onze klanten voortdurend een meer verfijnde output, waardoor voorspellende CO2-effectmodellering mogelijk wordt om het inzicht en de voordelen voor de klant op lange termijn te ondersteunen en te leveren.

Sustainable Procurement Framework

Ons Sustainable Procurement Framework (SPF) is een andere marktprimeur, waarbij gebruik wordt gemaakt van technologie en data om de best practices op onze wereldwijde supply chain toe te kunnen passen. Door leveranciersgegevens van HH Global te combineren met onderzoek en inzichten van onze partners, hebben we een uniek kader voor een duurzame supply chain gecreëerd. SPF helpt onze partners in de supply chain bij het beoordelen van hun huidige mate van duurzaamheid. SPF helpt hen ook vooruitgang te boeken door middel van leermiddelen, het delen van best practices en de kennis en ervaring uit HH Global.

De erkenning van succes door de ketenpartners is een belangrijk onderdeel van SPF, evenals het stimuleren van continue verbetering en het verminderen van risicoprofielen. Met het idee dat “vloed alle schepen meevoert” is SPF duidelijk gericht op meetbare resultaten en vooruitgang in de richting van de SDG’s van de Verenigde Naties.

Consultancy voor duurzaamheid

HH Global biedt uitgebreide consultancydiensten op het gebied van duurzaamheid en past onze expertise toe om ESG-initiatieven van cliënten te creëren of te versterken. Deze diensten omvatten het in kaart brengen van duurzaamheidsroutes, duurzaamheidsbeoordelingen, afvalbeheersaudits en duurzaamheidsstrategie.

Duurzaamheidsbeoordeling
Diensten voor duurzaamheidsstrategieën
Strategische duurzaamheidroutes
Operationeel afvalbeheer

Duurzaamheidsbeoordeling

Onze first-to-market service voor het beoordelen van uw duurzaamheid maakt gebruik van technologie en inzichten gebaseerd op data in combinatie met een begeleid serviceaanbod om uw bedrijf te benchmarken en te vergelijken met uw concurrenten per verticale markt of geografische locatie.

 • Het biedt twee kerncijfers voor benchmarking
 • CO2 per $1 miljoen uitgaven
 • Evaluatie van de afstemming tussen aankoop en principes

Diensten voor duurzaamheidsstrategieën

Als belangrijke partner kunnen wij u helpen uw duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan met ons gerichte, interactieve proces in drie stappen. Onze stapsgewijze aanpak helpt bij het creëren van kortetermijndoelstellingen naast duurzaamheidsdoelstellingen op langere termijn.

 • Een workshop om na te gaan hoe u kunt bijdragen aan de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling
 • Rapportage
 • Een routekaart voor ESG en duurzaamheid met voortdurende ondersteuning

Strategische duurzaamheidroutes

 • CO2-berekeningen en reductieplanning
 • Creatie van een routekaart voor duurzaamheid op lange termijn om dat zich concentreert op de gebieden met de grootste milieueffecten, zoals CO2, in overeenstemming met de zakelijke duurzaamheidsdoelen van de klant.
 • Vaststellen van de referentiewaardes voor CO2-emissies
 • Vaststellen en afstemmen van de doelstellingen voor geplande vermindering
 • Opstellen van een strategie voor meetbare CO2-reducties op basis van onze belangrijkste duurzaamheidsprincipes
 • Meten van milieuprestaties en -besparingen
 • Beoordeling van de Levenscyclus van producten, verpakkingen en diensten
 • CO2-reductue

Operationeel afvalbeheer

HH Global erkent de toenemende ambitie van onze klanten om afval te verminderen en plastic voor eenmalig gebruik in hun activiteiten te elimineren. Wij kunnen helpen om wegwerpeconomieën om te vormen tot circulaire economieën. Wij voeren lokale afvalaudits uit, analyseren de verzamelde gegevens en doen bruikbare aanbevelingen om het bedrijfsafval te verminderen.

 • Afvalaudits in kantoren, magazijnen en winkels
 • Opstellen van eindverslagen over de onderzoeksresultaten van online en on-site afvalaudits, ondersteund met aanbevelingen, doelenstellingen en streefcijfers
 • Publicatie van resultaten met duurzaamheidstapporten
 • Minder afval, meer mogelijkheden voor recycling en een gesloten kringloop
 • Lagere afvalverwerkingskosten en ondersteuning bij het creëren van nieuwe inkomstenstromen uit afval
 • Meer mogelijkheden voor alternatieve verwerking van afval en recycling met gesloten kringloop

Doel: SDG 8

Eerlijk werk en economische groei

Wij doen er alles aan om van HH Global een geweldige werkplek te maken voor onze collega’s en ervoor te zorgen dat onze strategische leverancierspartners zorgen voor menswaardige arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen en een gezonde werkplek waar werknemersrechten worden gerespecteerd. Tegen 2025 zorgen we ervoor:

 • dat medewerkers van ons bedrijf een leefbaar loon ontvangen
 • dat we beschikken over een bevestiging van een leefbaar loonbeleid van 100% van onze eerstelijnsleveranciers*
 • dat 100% van onze eerstelijns (directe) leveranciers* zijn afgestemd op (of zijn van plan zich aan te passen aan) onze duidelijk gedefinieerde milieu- en sociale normen.
 • dat al onze eerstelijns (directe) leveranciers* informatie en begeleiding hebben ontvangen over de duurzame ontwikkelingsdoelen, waarbij 30% hun steun heeft betuigd
 • *Leveranciers die 95% van de omzet van HH Global vertegenwoordigen

Doel: SDG 10

Ongelijkheid verminderen

Wij zijn een groeiende, diverse en inclusieve organisatie die een afspiegeling is van de gemeenschappen waarin we actief zijn. Wij respecteren de rechten en kansen van iedereen, ongeacht geslacht, etniciteit, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of sociaal-economische achtergrond. Tegen 2025 zorgen we ervoor:

 • dat we 30% diverse vertegenwoordiging hebben op hoger managementniveau binnen HH Global* (op basis van geslacht, ras en etniciteit en leeftijd en generatie)
 • dat we 15% van onze jaarlijkse uitgaven doen bij kleine en diverse leveranciers
 • dat alle ontwikkelings- en opleidingsprogramma’s voor onze mensen principes van diversiteit, gelijkheid en inclusie omvatten en door 100% van de medewerkers worden voltooid.
 • *De Group Management Board en het Regional Leadership Team

Doel: SDG 12

Verantwoordelijke consumptie en productie

Wij zorgen ervoor dat producten op verantwoorde wijze worden ingekocht en geproduceerd, terwijl wij onze klanten ook de meest duurzame alternatieven laten zien. Tegen 2025 zorgen we ervoor:

 • dat we het gebruik van gerecycleerde aandeel in de productie met 20% verhogen (ten opzichte van 2021) door onze klanten te informeren over de beschikbaarheid van alternatieve oplossingen voor plastic, zoals materialen op basis van cellulosevezels.
 • dat we alle klanten in het offertestadium voorzien van milieueffectberekeningen
 • dat we plastic voor eenmalig gebruik in onze eigen kantoren uitbannen

Doel: SDG 13

Klimaatactie

Wij gaan helpen de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden door onze ecologische voetafdruk te verminderen en over te streven naar netto nul-emissies. Voor HH Global worden de volgende belangrijke mijlpalen voorgesteld om de netto nul-doelstelling te bereiken:

 • 100% hernieuwbare energie in onze activiteiten tegen 2025
 • 50% emissiereductie tegen 2030*
 • 90% emissiereductie tegen 2040*
  voortdurende investeringen in op de natuur gebaseerde oplossingen
 • 10% emissieneutraliteit tegen 2040
 • * Vergeleken met een uitgangssituatie voor boekjaar 2022

Accreditaties en partnerschappen

Contact
Correo
Contato
联系我们

Neem contact op