Close
Dense forest of pine trees with moss on ground

DUURZAAMHEID

Onze wereld verandert. Besparingen zijn belangrijk, maar het wordt steeds meer duidelijk dat we zuinig moeten zijn voor onze planeet. Onze duurzame oplossingen helpen bedrijven bedrijfseconomische en duurzaamheidsdoelstellingen met elkaar in belans te brengen.

UN Sustainability Goals logo
A pair of hands planting a tree sapling
Two women working together at a laptop computer

Mondiale
doelen
Innovatie
inzetten
Samenwerken

DUURZAME MARKETING UITVOERING

Wij helpen bedrijfseconomische en duurzame doelstellingen met elkaar in balans te brengen, met een eenvoudig 4 stappenplan.

Onze unieke calculator die is ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende onafhankelijke adviesbureaus, brengt met eenvoudige rapportages de omgevingsimpact van uw marketing helder in kaart. Hiermee krijgt u inzicht en grip en kunt u communiceren wat uw organisatie in positieve zin bijdraagt het duurzaamheid.

INNOVATIE

Wij ontwikkelen innovatieve oplossingen die uw resultaten verbeteren, de omgeving beschermen en bijdragen aan de maatschappij.

Deskundig advies duidt aan dat onze initiatieven bijdragen aan CO2-reductie, kostenreductie en dat we consistent beleid ontwikkelen. Ons prijswinnend Quality Printer Programme (QPP) draagt aanzienlijk bij aan kwaliteitsverbetering terwijl uitstoot van CO2, verbruik van water en hoeveelheid afval wordt gereduceerd.

DOELSTELLINGEN

Wij hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld om onze planeet te beschermen. Doordat we klanten helpen bij het maken van duurzame keuzes, willen wij dit besparen:

32.000 bomen (40 hectare)

100 miljoen liter water (genoeg om 40 olympische zwembaden te vullen

9.000 ton CO2 - het equivalent van 2.000 auto's

8.000 Megawatt energie - genoeg om 900 huishoudens gedurende een heel jaar van energie te voorzien

CASESTUDIE