Chief Procurement Officer

Kathy Presto

Kathy je Chief Procurement Officer a členkou Group Management Board skupiny HH Global.

Kathy je odpovědná za definici a implementaci celkových strategií nákupu a řízení kategorií globálním způsobem, a vede skupinu Strategic Sourcing pro výrazné zvyšování hodnoty pomocí objevování klientů a rozvoje služeb a schopností dodavatelů v širokém spektru provozních, služebních a dodavatelských kanálů skupiny HH Global. Dohlíží na řízení dodavatelů včetně etablování a expandování našeho rozmanitého a udržitelného dodavatelského řetězce, i na zmírňování rizik v řetězci dodavatelů. Její tým je také odpovědný za analytiku klientů a dodavatelů, manažerské informace a výkaznictví typu business intelligence dashboard.

Contact
Correo
Contato
联系我们

Napište nám