Kreativní strategie řízené daty pozvedají globální marketing do nových výšin

PŘÍLEŽITOST

Zlepšený marketing na podporu vyššího poslání

Tato špičková nezisková organizace odvádí ve světě skvělou práci. Avšak její fundraising s přímou odezvou nedosahoval stejné úrovně excelence. Potřebovali partnera, který by jim pomohl zlepšit jejich marketing, aby mohli lépe plnit své poslání.

Příležitost

Sektor

Neziskový + veřejný sektor

Společnost

Špičková nezisková organizace

Řešení

Skupina HH Global provedla analýzu stávajících kampaní a zjistila významné nedostatky. Jejich databáze nebyla efektivně cílena. Navíc zasílání zpráv nebylo důsledně v souladu se strategií. Pro řešení těchto a dalších potřeb jsme vyvinuli holistickou strategii a realizační plán pro zvýšení angažovanosti. Vytvořili jsme také agresivní a soustavný plán testování s více proměnnými pro poskytování průběžného učení a příležitostí ke zlepšování.

Jak jsme to dokázali

End-to-end strategie a realizace pro max. vliv

  • Strategie + optimalizace kampaní
  • Výběr + prioritizace obecenstva
  • Tvorba + segmentace plánu testování
  • Kreativní vývoj + realizace
  • Výroba + plnění tisku
  • E-mailová produkce + nasazení kampaní
  • Hodnocení KPI (klíčové ukazatele výkonnosti)

 

2,7 %

zvýšení příjmů z růstu

Výsledky direct mailu 1. rok

4,5 %

zlepšení míry odezvy

Výsledky e-mailu 1. rok

11,4 %

navýšení

Průměrná výše daru díky direct mailu

Jednalo se o úplnou proměnu.  Skupina HH Global dosáhla skutečného finančního růstu a zároveň téměř okamžitě zvýšila povědomí a zapojení dárců.   Jsem vděčný za jejich partnerství a odborné znalosti.  Otevřelo nám to nové možnosti.

Geoff DeLizzio

Chief Development Officer, nezisková organizace

Prozkoumat více

FMCG

Nápoje

Výrobky přední nápojářské společnosti se dostaly do podvědomí lidí na celém světě. …

Finance

Finance

Jedné z největších světových bankovních a finančních organizací se daří udržovat ob…

Technologie

Technologie

Společnost Samsung využívá efektivitu komplexního marketingu založeného na datech

Contact
Correo
Contato
联系我们

Napište nám